Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 Eur za rok 2017

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 Eur za rok 2017

Súhrnná správa VO nad 5000 Eur 1.kvartál 2017

Súhrnná správa VO nad 5000 Eur 2.kvartál 2017

Súhrnná správa VO nad 5000 Eur 3.kvartál 2017

Súhrnná správa VO nad 5000 Eur 4.kvartál 2017