Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 Eur za rok 2016

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 Eur za rok 2016

Súhrnná správa VO nad 5000 Eur 1.kvartál 2016

Súhrnná správa VO nad 5000 Eur 2.kvartál 2016

Súhrnná správa VO nad 5000 Eur 3.kvartál 2016

Súhrnná správa VO nad 5000 Eur 4.kvartál 2016