Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 Eur za rok 2017

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 Eur za rok 2017

Súhrnná správa VO nad 1000 Eur 1.kvartál 2017

Súhrnná správa VO nad 1000 Eur 2.kvartál 2017

Súhrnná správa VO nad 1000 Eur 3.kvartál 2017