Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 Eur za rok 2016

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 Eur za rok 2016

Súhrnná správa VO nad 1000 Eur 1.kvartál 2016

Súhrnná správa VO nad 1000 Eur 2.kvartál 2016

Súhrnná správa VO nad 1000 Eur 3.kvartál 2016

Súhrnná správa VO nad 1000 Eur 4.kvartál 2016