Športové hry detských domovov

Dňa 10.5.2017 sa v DeD Holíč konali športové hry detských domovov Trnavského a Bratislavského kraja, ktorých sa zúčastnilo spolu 10 detských domovov, spolu 90 detí.  Umiestnenie našich detí z DeD Sereď, ktorí postúpili na celoslovenské ŠH detských domovov, ktoré sa budú konať v Čilistove dna 13.6.2017.

 

Daniela Kovalovská –       1 . miesto na 800 m

Nikola Toráčová –           2 . miesto na 100 m

Daniel Zuzkovič –          2 .miesto na 800 m

Giacomo Rigo –             1. miesto vrh guľou

 

Lukáš Toráč, Daniel Zuzkovič, Kristián Tóth, Giacomo Rigo –  štafeta 4×100 m – 1.miesto

Ivo Toráč, Tomáš Toráč, Lukáš Toráč, Daniel Zuzkovič, Kristián Tóth, Giacomo Rigo.: 1.miesto vo futbale

Súperom nedali žiadnu šancu a  deťom želáme ešte mnoho športových a iných úspechov.