Návšteva v Lidli

19.5.2017 absolvovali deti prehliadku skladov Lidl v Seredi. Spoločnosť si pripravila pre deti zaujímavý program, predstavili im fungovanie spoločnosti ako aj možnosti kariéry.  Deti mohli zistiť, že aj z brigádnika sa môže stať tvrdou prácou dobre platený manažér. Následne si deti prešli sklady, kde videli ako sa potraviny skladujú, nakladajú a distribuujú do jednotlivých predajní. Mohli ochutnať čerstvé ovocie a rôzne druhy čokolád priamo v sklade. Pre deti je veľmi podstatné, aby boli už v mladom veku vedené k práci , začali si osvojovať pracovné návyky a získali pocit zodpovednosti. Aj touto formou chceme poďakovať spoločnosti Lidl , že si deti mohli odniesť cennú skúsenosť , ktorá im v budúcnosti iste pomôže.