Kontakty

 

Detský domov Sereď

 A. Hlinku 1139/11
926 01 Sereď
IČO: 00180661

 

Riaditeľ

Mgr. Ján Jankulár
riaditel.sered@ded.gov.sk

 

Vedúca úseku starostlivosti o deti

Mgr. Bc. Martina Krejčiová
veduci.vychovy@dedsered.sk

 

Sociálne oddelenie

031 789/ 22 29
socialne@dedsered.sk

 

Psychologické oddelenie
 031 789/ 22 29
psycholog@dedsered.sk

                                                                              

Ekonomické oddelenie

031 789/ 22 29
cdrsered@gmail.com

 

Kontakty pre verejnosť

031/ 789 22 29
cdrsered@gmail.com

Žiadosti o prácu zasielajte na

tomovicova.pam@gmail.com