Kontakty

 

Detský domov Sereď

 A. Hlinku 1139/11
926 01 Sereď
IČO: 00180661

 

Riaditeľ

Mgr. Ján Jankulár
riaditel.sered@ded.gov.sk

 

Vedúca úseku starostlivosti o deti

Mgr. Bc. Martina Krejčiová
veduci.vychovy@dedsered.sk

 

Sociálne oddelenie

Mgr. Barbora Chatrnúchová
Mgr. Slávka Bajzíková
Bc. Eva Skaličanová

031 789/ 22 29
socialne@dedsered.sk

 

Psychologické oddelenie

Mgr. Barbora Bohunická – psychológ
 Mgr. Andrea Ölvecká– psychológ
 031 789/ 22 29
psycholog@dedsered.sk

                                                                                                                                                                                     

Ekonomické oddelenie

Janka Okruhlicová – ekonóm
Janka Hrdlovičová – hospodár
Janka Tomovičová – personalista a mzdár

031 789/ 22 29
cdrsered@gmail.com

 

Kontakty pre verejnosť

031/ 789 22 29
cdrsered@gmail.com

Žiadosti o prácu zasielajte na ziadosti@dedsered.sk