2 percentá

 

Aj touto cestou Vás chceme informovať ako poukázať Vaše dve percentá z Vašich daní, práve nášmu občianskemu združeniu.

Stiahnite si predpripravené tlačivo.

Ako poukázať 2%??? Každoročne je dôležitý termín 31. marec.

Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci):
Venujte pozornosť oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“.

Do príslušných koloniek uveďte:
suma: 2% z vašej dane v €
IČO: 45012784
Číslo účtu: SK 23 0200 0000 0023 0082 5759 (Všeobecná úverová banka, a.s.)
Právna forma: občianske združenie
Názov: Detský Domov Sereď
Sídlo: A. Hlinku 1139/11, 926 01 Sereď

2. Vyplnené daňové priznanie za kalendárny rok doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.